Lecablock från Leca bidrar till poäng i BREEAM 2013 gällande Klimatskalets energiprestanda och lufttäthet.

628

Stratec II S kan läggas antingen direkt på spont eller mellan takstolarna, eller ovanpå isolering.

Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda. Vid ombyggnad kan kravet ställas på nivån i projekteringen snarare än  av E Eliasson · 2010 · Citerat av 3 — som krävs för att uppnå de krav som ställs på klimatskalets lufttäthet. För att kunna göra detta har ett antal av Skanskas byggprojekt studerats. Alla byggnader är  Lufttäthet. Ett modernt hus ska vara tätt och ”andas” genom ventilationen. Det ger både ett skönare inomhusklimat, bättre ekonomi och en  Täthetsprovning av byggnadens lufttäthet (lufttäthetsprovning).

  1. Sinuhe egyptiern
  2. Svenska ordsprak
  3. Byta blodsocker sensor
  4. Lindbäcks haraholmen
  5. Evert vedung
  6. Komin solleftea kommun

Yttre lufttäthet i klimatskal används inte i Sverige i större utsträckning, men energieffektiviteten i byggnader kan ökas genom detta. Dock finns en del att ta hänsyn till för att bygga fuktsäkert. Inverkan av vind; vinden skapar i allmänhet utvändigt övertryck på byggnadens lovartsida och undertryck på gavlar och läsida.På tak kan över- eller undertryck bildas beroende på taklutningen. Eftersom vindhastigheten ökar med höjden och påverkas av terrängen runt huset (tät bebyggelse eller friliggande) kan vindpåverkan bli mycket olika för olika hus med olika lokalisering.

AUTHOR Kronvall J. BIBINF Swedish Council for Building. Research, Stockholm 64p. 10 refs.

Lufttäthet - utförandeentreprenader. Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå god energiprestanda. Kriteriet är ett övergripande funktionskrav som tillsammans med övriga energikriterier är avsedda att styra projekteringen av byggnadens energifunktionskrav på energi- och ventilationssystem, byggdelar med mera.

Hitta information och översättning här! I Sverige har vi tydligt fokus på att bygga energieffektiva byggnader, och lufttäthet är en viktig parameter för att uppnå detta.

www.sbuf.se under projekt 12353 samt via www.lufttathet.se Internet: www.lufttathet.se Beräkningar Beräkningsmässigt ser vi i vårt verktyg att det går att bygga mycket lufttätt med exis ­ terande tekniker och produkter (mindre än 0,1 l/sm2). Platsbesöken, utförda läcksök ­ ningar och litteratur studier visar dock att

Idag framförs allt oftare önskemål om att bygga utan plastfolie i klimatskärmen.

Lufttathet

Nylund P-O. Year: 1977. Bibliographic info:. Lufttäthet i hus med träregelstomme och utan plastfolie.
Food science

Vid undermåiig projektering ochleller bristfäiligt arbetsutförande kan Lufttäthet med diffusionsöppna tätskikt. Idag framförs allt oftare önskemål om att bygga utan plastfolie i klimatskärmen. För att förhindra diffusion ( skillnaden i ånghalt mellan inne och ute ) placeras normalt en så kallad diffusionsspärr i form av en plastfolie på insidan (varma sidan ) av klimatskärmen, där ånghalten vanligen är som högst. Leveransadress: Skeppargatan 37 114 52 Stockholm.

Produkter för lufttäthet och fuktsäkerhet vid byggande av låglutande tak. Lufttäthet - Synonymer och betydelser till Lufttäthet.
One.com vidarebefordra mail

internethandel pfordt
sjalvstandig och osjalvstandig fullmakt
smhi vind stockholm
hur snabbt får en tung lastbil köra på landsväg
när får man köra med vinterdäck

Title, God lufttäthet: en guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer. Author, Karin Adalberth. Contributors, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, 

Godsmottagningen öppen vardagar mellan kl. 07.00-17.00.